Tiráž

C. Spaarmann Logistics GmbH
Kurt-Rüdiger-Müller-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)

Telefon: +49 (0) 3562 690191
Telefax: +49 (0) 2301 29244029
E-Mail: info@spaarmann.de

obchodní rejstřík: 7896CB
DIČ:316/5950/2661

Technickeou a grafickou realizaci:
IT-Systemhaus Scholz

Podmínky použití webových stránek

Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky C.Spaarmann. Upozorňujeme, že v některých zemích mohou platit jiné smluvní podmínky.

Smluvní podmínky používání webové stránky C.Spaarmann jsou následující:

Autorské právo
Autorské právo na tuto publikaci vlastní C.Spaarmann Logistics GmbH.

Autorizace k reprodukci
Části materiálů na těchto webových stránkách lze reprodukovat za následujících podmínek:

  • r Materiály lze používat jen pro informaci a k nekomerčním účelům
  • r Nesmí být žádným způsobem změněn
  • r Nelze pořizovat neautorizované kopie žádné z ochranných známek C.Spaarmann
  • r Každá kopie jakékoli části materiálu musí obsahovat následující poznámku o autorském právu:


Copyright © 2009 C.Spaarmann Logistics GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky C.Spaarmann
"C.Spaarmann®" jsou ochranné známky C.Spaarmann Logistics GmbH a skupiny společností C.Spaarmann, registrované u alespoň jednoho soudu. Symbol ® značí, že se jedná o ochrannou známku C.Spaarmann. Licence na používání žádné z těchto ochranných známek se neuděluje, ani z ničeho nevyplývá. Tyto ochranné známky nelze bez předchozího písemného svolení žádným způsobem kopírovat, stahovat, reprodukovat, používat, pozměňovat ani rozšiřovat (pouze jde-li o nedílnou součást autorizované kopie materiálů, které se na této stránce objevují, jak stanoveno v odstavci předcházející části).

Ostatní ochranné známky a obchodní značky
Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy obsažené v těchto materiálech jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Vaše připomínky
C.Spaarmann stojí o Vaši zpětnou vazbu a cení si Vašich podnětů a návrhů, avšak není schopna odpovědět na každou jednotlivou otázku. Společnost C.Spaarmann si vyhrazuje právo použít každou informaci, kterou jí poskytnete.

Omezení odpovědnosti a ručení za škody
Informace na těchto webových stránkách se poskytují bez záruky včetně veškerých záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a odpovědnosti za neporušení práv třetích stran. C.Spaarmann v žádném případě nenese odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody v souvislosti s informacemi na těchto webových stránkách a jejich použitím.

Použití interaktivních prvků na této stránce
C.Spaarmann pro Vaše pohodlí na této stránce poskytuje interaktivní prvky jako např. přístup k vyhledávání nebo připomínky uživatelů. Tyto prvky smíte používat výhradně pro stanovené a žádné jiné účely.

Přesnost této stránky
Tyto stránky mohou obsahovat neúmyslné nepřesnosti a typografické chyby. C.Spaarmann je při jejich nalezení opraví dle svého uvážení. Informace na těchto webových stránkách se pravidelně aktualizují, avšak nepřesnosti se mohou vyskytnout tehdy, když dochází ke změnám mezi aktualizacemi. Internet je nezávisle spravován na tisících stránek na celém světě, a tak se může stát, že některé z informací, přístupných z těchto webových stránek, vznikly mimo C.Spaarmann. Následkem toho C.Spaarmann vylučuje jakoukoli odpovědnost nebo ručení za jejich obsah.

Produkty a služby
Na produkty a služby, uvedené na těchto webových stránkách, se vztahují smluvní podmínky C.Spaarmann. Vzhledem k tomu, že se tyto smluvní podmínky mohou v jednotlivých zemích původu zásilky lišit, obraťte se prosím na nejbližší servisní středisko C.Spaarmann, kde Vám poskytnou výtisk místních smluvních podmínek. V některých zemích nemusí být k dispozici všechny produkty a služby C.Spaarmann.

Viry
C.Spaarmann se přiměřeně snaží vyloučit viry ze svých webových stránek, ale nemůže to zajistit v plné míře, a za viry tedy nenese žádnou odpovědnost. Před stažením informací z těchto webových stránek tedy prosím proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

Předávání informací
Veškeré informace poskytnuté C.Spaarmann návštěvníky těchto webových stránek se považují za důvěrné a C.Spaarmann je žádné třetí straně nesdělí, pokud to nebude nutné pro poskytnutí služeb.