Odprawa celna

…nasza specialność od 1836

 • System ATLAS, umożliwia nam dokonanie wczesnego zgłoszenia celnego w dowolnym niemieckim urzędzie celnym. Posiadamy własne gwarancje.
  • Odprawy celne importowe dla UE
  • Reprezentacja fiskalna zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, dotyczącym obrotu  (UStG §22a)
  • deklaracje skrócone
  • odprawy eksportowe/tranzytowe AES/NCTS/NCTS-TIR/Carnet -TIR z niemiec
 • niewiążące informacje o taryfie celnej
  • wnioski i pozwolenia na przewóz oraz dokumenty nadzoru BAFA (Federalny Urząd kontroli ekonomicznej i eksportu)
  • przyjmowanie zleceń dotyczących odzyskania po zwolnieniu, zwrotu kosztów i neutralizacji
  • Wydawanie świadectw pochodzenia i świadectw przewozowych EUR1
  • Biuro agencji celnej z główną siedzibą w Forst (Lausitz)
 • Przedstawicielstwo w wybranych miejscach UE