Historie

Od založení v roce 1836 do roku 2004, kdy byla rozšířena Evropská unie, naše společnost C. Spaarmann zajišťovala především celní služby a převozy přes hraniční přechody s německem. V první polovině devadesátých let 20.století jsme úspěšně obstáli v jedné z největších výzev v historii společnosti. C. Spaarmann byla nasměrována na nový úspěšný rozvoj z původní rodinné společnosti se zaměřením na celní služby mezi východem a západem na dnešní středně velkou mezinárodní spediční a logistickou společnost s pobočkami v centrální a východní Evropě, Rusku a centrální Asii.    

1851

S převzetím zatsoupení rejdařských společností stoupá objem celních odbavení impozantně.

1836

Z důvodu živnostenského poskytování celního odbavení zakládá Christian Spaarmann roku 1836 společnost C.Spaarmann GmbH na rýnské promenáde v Emmerichu. Firemní budova byla původně částí městského opevnění. Jako obranná věž byla vybudována v 15. století. Přes 160 let zde měla společnost své sídlo.