Historie

Od založení v roce 1836 do roku 2004, kdy byla rozšířena Evropská unie, naše společnost C. Spaarmann zajišťovala především celní služby a převozy přes hraniční přechody s německem. V první polovině devadesátých let 20.století jsme úspěšně obstáli v jedné z největších výzev v historii společnosti. C. Spaarmann byla nasměrována na nový úspěšný rozvoj z původní rodinné společnosti se zaměřením na celní služby mezi východem a západem na dnešní středně velkou mezinárodní spediční a logistickou společnost s pobočkami v centrální a východní Evropě, Rusku a centrální Asii.    

1995

S převzetím spediční pobočky bývalého koncernu LEP (dnes Agility) ve Forstě (Lausitz) -Brandenburgu, bezprostrědně na polské hranici, se pokládá základní kámen k rozvoji přepravního a spedičního obchodu z a do východní Evropy. V následujících letech se postupně otevírají další pobočky v tuzemsku jako i v zahraničí.

1994

Se vznikem Evropské unie odpadly přes noc kontroly zboží na vnitroevropských hranicích. Vlivem politických změn, a s tím spojených ztrát celních odbavení, padlo rozhodnutí k vybudování nových obchodních odvětví.

1992

Založení C. Spaarmann Transit GmbH jako 100%ní dceřiné společnosti, budování celních kanceláří na německo-českých hranicích.

1990

Po znovusjednocení Německa začíná C. Spaarmann jako jedna z prvních celních spedic s budováním sítě celních kanceláří na německo-polských hranicích.

1984

Manželka Anna E. Müller a syn Kurt-R. Müller přebírají firmu.

1961

Klaus Müller je pokračovatelem svého otce Kurta Müllera.

1936

100 let od založení firmy C. Spaarmann!

1926

Kurt Müller se stáva jediným společníkem firmy. Firemní název C. Spaarmann je ponechán.

1910

Kurt Müller se stáva spolumajitelem.

1872

Syn Carl Spaarmann přebíra firmu.