Historie

Od czasu założenia firmy w 1836 roku aż do rozwinięcia się Unii Europejskiej w 2004, firma C. Spaarmann świadczyła głównie usługi agencji celnej oraz transgranicznej spółki transportowej. Wyzwanie rozpoczęte w połowie lat 90 XX wieku i pomyślnie realizowane w ciągu dziesięciu lat, było największym w historii firmy. C. Spaarmann wspomina i porównuje udany rozwój rodzinnego biznesu, specjalizującego się niegdyś w odprawach celnych pomiędzy wschodem i zachodem,do  dzisiejszej średniej wielkości firmy logistyczno-spedycyjnej na rynku międzynarodowym—z oddziałami w Europie Zachodniej i Środkowej, Rosji oraz Azji Centralnej.

1851

Z chwilą przejęcia przedstawicielstwa żeglugowego wzrosła znacznie liczba odpraw celnych.

1836

W celu dokonywania odpraw celnych Christian Spaarmann założył w roku 1836, na promenadzie nad Renem w Emmerich firmę C.Spaarmann GmbH. Budynek firmy był niegdyś częścią fortyfikacji miasta, został wzniesiony jako wieża obronna w XVI wieku. Siedziba główna na promenadzie w Emmerich, została zniszczona, podczas jednej z licznych powodzi. Przez ponad 160 lat firma miała tutaj swoją stałą siedzibę.